| | | AAA
Przedszkole Miejskie Nr 3
Serdecznie witamy na stronie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świętochlowicach

Komunikaty

26 marca 2020 15:43 | Komunikaty

ZMIANY W REKRUTACJI NA ROK 2020/2021

Komunikat nr 3.

Uwaga Rodzice – sprostowanie do Komunikatu nr 1

Zgodnie z treścią Komunikatu nr 1 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach w sprawie zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli  na rok szkolny 2020/2021, termin potwierdzania przez rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata zakwalifikowanego, woli przyjęcia do przedszkola poprzez podpisanie stosownych dokumentów był wyznaczony w dniach od 27 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. do godz.15.00. Rodzice w celu  wypełnienia dokumentów zobowiązani byli do zgłoszenia się do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, celem dopełnienia formalności związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach    i placówkach oświatowych z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w postaci koronawirusa SARS-COV-2 informuję, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz pracowników przedszkoli uległy zmianie zasady oraz wydłużono termin potwierdzania przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola. Tym samym pozostałe terminy rekrutacji uległy przesunięciu. Szczegóły w terminarzu 3.

Ponadto w celu uniknięcia i zapobieżenia wzrostu zachorowań na COVID 19 konieczne stało się ograniczenie kontaktów międzyludzkich. W związku z czym stosowne dokumenty do uzupełnienia i podpisania przez Państwa zostaną umieszczone na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty, poniżej niniejszego sprostowania do komunikatu oraz na stronach internetowych wszystkich przedszkoli miejskich w Świętochłowicach. Oryginały dokumentów (regulamin, deklaracja, oświadczenie) należy przesłać drogą pocztową w oznaczonym czasie lub dostarczyć osobiście do oznakowanego pojemnika wystawionego przy drzwiach przedszkola w godzinach ograniczonego funkcjonowania placówki w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. O dopełnieniu formalności w terminie decyduje data wpływu do danego przedszkola.

W wyjątkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu w rozmowie telefonicznej z dyrektorem przedszkola bądź pracownikiem Miejskiego Zarządu Oświaty, możliwe będzie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola telefonicznie przy jednoczesnym wyznaczeniu terminu dostarczenia dokumentów w wersji papierowej do placówki.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Miejskiego Zarządu Oświaty www.mzo.swietochlowice.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają dyrektorzy przedszkoli miejskich oraz pracownicy Miejskiego Zarządu  Oświaty:

Dorota Leszczyńska

Renata Kuehn

telefon kontaktowy: 32 2453 129

                                  798 250 732

 

 

 

TERMINARZ 3

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami.

od 02.03.2020 r.
do 16.03.2020 r.

do godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

od 17.03.2020 r.

do 23.03.2020 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

27.03.2020 r.
godz. 09.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (regulamin, deklaracja, oświadczenie).

od 27.03.2020 r.
do 10.04.2020 r.
do godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

17.04. 2020 r.
godz. 09.00

 

 

 

POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami.

od 03.06.2020 r.
do 10.06.2020 r.

do godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

od 10.06.2020 r.

do 16.06.2020 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18.06.2020r.
godz. 09.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (zawarcie porozumienia).

od 18.06.2020 r.
do 24.06.2020 r.
do godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

26.06.2020 r.
godz. 09.00

 


 

Tryb odwoławczy-podany w Komunikacie nr 1.

Przeczytano: 583 razy. Wydrukuj|Do góry