Przedszkole Miejskie Nr 3
http://pm3swietochlowice.superszkolna.pl

09 marca 2015 13:18 | Komunikaty

Zasady naboru do przedszkoli publicznych w Gminie Świętochłowice na rok szkolny 2015/2016

ZASADY NABORU NA NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016

Zasady naboru do przedszkoli na nowy rok szkolny 2015/2016 zawarte są w niżej podanym komunikacie.  Prosimy o zapoznanie się z komunikatem. Rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola wyrażających chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego prosimy o odbiór deklaracji, wypełnienie jej i oddanie w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2015 r. Rekrutacja dzieci na wolne miejsca na rok szkolny 2015/2016 trwać będzie od 16 marca 2015 do 31 marca 2015.Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub w kancelarii przedszkola w godzinach od 8.oo do 15.oo.

Poniżej w załącznikach do pobrania wniosek oraz  inne dokumenty potrzebne do rekrutacji.

Załączniki:

komunikat_20152016.doc [96 KB]

deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego [23.5 KB]

wniosek o przyjęcie dziecka [76.5 KB]

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka [24 KB]

oświadczenie o rodzinie wielodzietnej [10.76 KB]

obwody: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4 [438.93 KB]