| | | AAA
Przedszkole Miejskie Nr 3
Serdecznie witamy na stronie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świętochlowicach

Aktualności

30 października 2018 23:17 | Aktualności

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY "MOJA MAŁA OJCZYZNA"

 

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

"MOJA MAŁA OJCZYZNA"👨‍👩‍👦❤️

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami 
do plastycznego przedstawienia ciekawych miejsc, budowli i zabytków naszego regionu w ramach międzynarodowego projektu „Piękna nasza Polska cała”.

Prace należy dostarczyć do dnia 06.11.2018 r.
(szczegóły w regulaminie konkursu).

♥♥♥


REGULAMIN KONKURSU

✔️Cele konkursu:
- kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym regionem,
- uwrażliwienie na piękno i oryginalność środowiska lokalnego,
- promowanie postaw patriotycznych u dzieci,
- rozwijanie możliwości twórczych dzieci oraz umiejętności wypowiadania się poprzez działania plastyczne.

✔️Warunki uczestnictwa:
• Konkurs skierowany jest dla dzieci i rodziców naszego przedszkola w następujących kategoriach:
I kategoria - dzieci 3-4 letnie
II kategoria – dzieci 5-6 letnie. 
• Praca konkursowa może być wykonana wspólnie z rodzicami, dowolną techniką w formacie A3, A4.
• Każda praca powinna posiadać metryczkę na odwrocie pracy: tytuł pracy, imię i nazwiska autora, grupa przedszkolna, wiek.
• Prace należy dostarczyć do dnia 06.11.2018 r. do nauczycielek poszczególnych grup.
• Kryteria oceny prac plastycznych:
- zgodność z tematem konkursu,
- wykorzystanie różnych technik plastycznych,
- walory artystyczne. 
Oceny prac konkursowych dokona jury złożone z nauczycieli naszego przedszkola.
• Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a autorzy nagrodzonych prac nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej I, II, III miejsce.
• Dostarczone prace zostaną umieszczone na wystawie, zorganizowanej przez organizatora.
• Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 09.11.2018 r.


ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!♥👍

Przeczytano: 341 razy. Wydrukuj|Do góry