Przedszkole Miejskie Nr 3
http://pm3swietochlowice.superszkolna.pl

Grupa Misie: 4,5-latki

mgr Anna Kruczek